ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΤΕΛΙΚΟΊ ΧΡΉΣΤΕΣ

Τελικοί χρήστες

Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί τελικοί χρήστες ERMES, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο, αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του έργου. Θα είναι αυτοί που θα ελέγξουν την ποιότητα και την καταλληλότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Πολλοί περιφερειακοί τελικοί χρήστες έχουν ήδη εντοπισθεί από τους εταίρους ERMES και συμμετέχουν στο έργο σε κάθε περιοχή μελέτης μεταξύ των δημόσιων αρχών και των ιδιωτών επιχειρηματιών του τομέα των γεωργικών προϊόντων.