ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ

Συμμετέχοντες

Η κοινοπραξία ERMES αποτελείται από εταίρους από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, με μεγάλη εμπειρία σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία: Τηλεπισκόπηση, Μοντελοποίηση Φυτών, Γεωπονία & Επικοινωνία και Τεχνολογίες Πληροφορίας.