ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΔΟΜΉ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Δομή του προγράμματος

Το Πρόγραμμα ERMES είναι δομημένο σε 11 Πακέτα Εργασιών (ΠΕ), που σχετίζονται με δραστηριότητες διαχείρισης, τεχνολογίας και διασποράς, και καθοδηγούνται από τους διάφορους συνεργάτες του ERMES.