ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΜΕΛΈΤΗΣ

Περιοχές μελέτης

Για τη μελέτη του ERMES έχουν επιλεγεί τρεις περιοχές σε τρείς χώρες της Μεσογείου, χωρες στις οποίες καλλιεργείται το 85% της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής ρυζιού: Ιταλία (51,9%), Ισπανία (25,4%) και Ελλάδα (7,0%).

Ειδικότερα, η Περιφερειακής Υπηρεσία Ρυζιού (RSS) θα αναπτυχθεί και θα επιδειχθεί στους ακόλουθους τομείς:

  • περιοχή καλλιέργειας ρυζιού Πιεμόντε-Λομβαρδία [Ιταλία]
  • περιοχή καλλιέργειας ρυζιού Βαλένθια [Ισπανία]
  • περιοχή καλλιέργειας ρυζιού Θεσσαλονίκη / Σέρρες [Ελλάδα]

Οι τοπικές περιοχές μελέτης, έχουν διαιρεθεί σε μικρότερες περιοχές περίπου 40 x 40 χιλιομέτρων, μέσα από τις περιφερικές περιοχές μελέτης, στις οποίες έχουν διεξαχθεί προηγούμενες μελέτες από τις ερευνητικές ομάδες. Τοπικοί τελικοί χρήστες που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς θα παρέχουν υψηλής ποιότητας πληροφορίες στον αγρό για την ανάπτυξη της Τοπική Υπηρεσία Ρυζιού ERMES (LRS).