ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΔΡΆΣΕΙΣ

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στις συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος ERMES, τις κύριες εξορμήσεις αγρού που εφαρμόστηκαν στις τρεις περιοχές μελέτης και τα κύρια αποτελέσματα που εμφανίσθηκαν.