ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΔΡΆΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΎΓΜΑΤΑ

Αποτελέσματα και Επιτεύγματα

Το σχέδιο ERMES ερευνά τρεις βασικούς τεχνολογικούς τομείς: γεωσκόπηση (ΕΟ), μοντελοποίηση των καλλιεργειών και έξυπνες τεχνολογίες. Σε αυτή την ενότητα θα περιγραφούν τα Τοπικά και Περιφερειακά αποτελέσματα του ERMES και τα επιτεύγματα που σταδιακά λαμβάνονται.

 

25/10/2016
ERMES: Παρακολούθηση καλλιέργειας ρυζιού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 2016
Μετά τον σχεδιασμό και την προκαταρκτική φάση της υλοποίησης την περίοδο 2014/2015, οι διάφορες λειτουργίες των υπηρεσιών του έργου ERMES αναπτύχθηκαν περαιτέρω κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου του ρυζιού μέσα στο 2016, εκμεταλλευόμενη πλήρως τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του έργου ERMES ... Read more
04/11/2016
2016 – Πρόβλεψη της παραγωγής ρυζιού σε επίπεδο περιφέρειας από το μοντέλο WARM
Pr;oblech Read more
02/11/2016
(English) 2016 – ERMES Products Support Variable Rate Fertilisation: Successful Real-world Experiment in Greece
(English) During the 2016 growing season, ERMES partners in Greece successfully performed a variable rate fertilization experiment, exploiting the information provided by the Seasonal Patterns Maps (EP_L3) ERMES product. The EP_L3 product analyses remotely sensed images (obtained either by satellite sensors or UAV-mounted ones throughout the growing season) in order to identify within-field anomalies due to seasonal drivers.... Read more
(English) 2016 – Derivation of time series of LAI maps from Sentinel-2A
(English) During the 2016 growing season, ERMES partners in Spain successfully performed a continuous exploitation of the high-resolution (10 m) Sentinel-2 data acquired in the three local study areas in order to derive leaf area index (LAI) maps . ... Read more
(English) 2016 – Early season field monitoring with VHR SAR data to highlight problems in germination
(English) In 2016 ERMES team added to the portfolio of products available to support farmers in their agropractices during the season a new service based on regular monitoring of crop condition at the beginning of the season just after sowing exploit all weather condition VHR SAR data. ... Read more
03/11/2016
(English) 2016 – Detection of diseases in paddy rice fields with Sentinel-2
(English) The Valencian Plant Health Service (http://www.agroambient.gva.es/web/agricultura) reported to ERMES some fields which were affected by Akiochi disease in 2016 rice season. In order to identify and evaluate the infection within the affected fields, UVEG analyzed the spectral signature of Sentinel-2 images and the leaf area index (LAI) time series. The effect of Akiochi was detected in some fields due anomalies in the LAI estimates which were not expected for the same rice variety in a nearby field... Read more
02/11/2016
2016 – Συνεργασία στα πλαίσια του FP7 των προγραμμάτων ERMES και RICEGUARD για εκτίμηση κινδύνου εμφάνισης περικουλάριας
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τα Ευρωπαϊκά προγράμματα ERMES και RICEGUARD συνεργάστηκαν στα πλαίσια του FP7, για την πρόβλεψη κινδύνου εμφάνισης περικουλάριας, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα από τον προκαταρκτικό έλεγχο το 2015 ήταν θετικά. Κατά την διάρκεια του 2016, πραγματοποιήθηκε σύγκριση αποτελεσμάτων που προήλθαν από τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν στα δύο προγράμματα και αφορούσαν τις περιοχές της βόρειας Ιταλίας και της Ελλάδας (Εικόνες 1-3). Η σύγκριση διεξήχθη μεταξύ των δεδομένων του Daily Infection Warning Hours (DIWH), τα οποία προήλθαν από το μοντέλο που αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα του RICEGUARD, και του ποσοστού κινδύνου μόλυνσης που προήλθε από το μοντέλο WARM, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από το πρόγραμμα ERMES ... Read more
02/11/2016
(English) 2016 – Final versions of ERMES geoportal and AgriNotebook deployed
02/11/2016
(English) 2016 – Phenological monitoring in Europe
(English) ERMES processing chains were used again in 2016 to monitor the phenological cycle of rice in the three European study areas. 2x2 km maps of sowing and flowering dates were created by analyzing MODIS multitemporal data, exploiting the PhenoRice algorithm developed by CNR_IREA. ... Read more
02/11/2016
2016 – Χαρτογράφηση ρυζιού στην Ευρώπη: Αποτελέσματα ERMES
Στο πλαίσιο του προγράμματος ERMES 2016, δημιουργήθηκαν χάρτες κατανομής ρυζιού  υψηλής ανάλυσης (20μ) στις περιφερειακές περιοχές μελέτης της Ελλάδας, Ισπανίας, και Ιταλίας. Αυτό επιτευχθεί, είτε χρησιμοποιώντας εικόνες  ρανταρ Sentinel-1 είτε δορυφορικές εικόνες Sentinel-2 και Landsat-8 OLI. ... Read more
 
1
2
3