ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΠΌΡΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΠΌΡΟΙ

Επικοινωνία και Πόροι

Project coordinator:

Mirco Boschetti, phD

CNR -IREA , via Bassini, 15 20126 Milano (Italy)


+39 02 23699297

Scientific Secretary:

Lorenzo Busetto, phD

CNR -IREA , via Bassini, 15 20126 Milano (Italy)


+39 02 23699288

 

For general info on the project or if you are interested in becoming a new user in Greece, Italy or Spain or in testing the functionality of Ermes services, please contact us at:


+39 02 23699281

For info on scientific and technical issues related to the project, please contact the ERMES Project Coordination Team at:


+39 02 23699297