ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΤΕΛΙΚΟΊ ΧΡΉΣΤΕΣ

Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλάστρα Β

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλάστρας Θεσσαλονίκης Β είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια μεταξύ των συνεργατών για να βελτιώσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των συνεταιρισμών. Προάγει την βελτίωση στις γεωργικές δραστηριότητες και στην εκτίμηση απόδοσης.

Η συμβολή του Συνεταιρισμού στα έργα, επικεντρώνεται στα εξής:

  • τον ορισμό του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • την παροχή δεδομένων στην παραγωγή ρυζιού και την πρόσβαση σε αγροτεμάχια για έρευνα πεδίου
  • Την επικύρωση των αποτελεσμάτων και των υπηρεσιών που εφαρμόστηκαν.