ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΤΕΛΙΚΟΊ ΧΡΉΣΤΕΣ

Allianz Re

Η Allianz Re, είναι μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία έχει δημιουργήσει μία γεωργική ομάδα ασφάλισης στη Ζυρίχη. Οι εμπειρογνώμονες της Allianz Re παρέχουν εγγυητική κάλυψη σε πελάτες της σε όλη την υδρόγειο. Σκοπός της γεωργικής ομάδας Allianz Re είναι η ανάπτυξη μιας νέας προσέγγιση ασφάλισης των καλλιεργειών γύρω από τις τεχνολογίες τηλεπισκόπησης.

Η Allianz ενδιαφέρεται για τον υπολογισμό της ζημιάς των καλλιεργειών και για το σχέδιο απόδοσης σε τοπική κλίμακα.

Η συμβολή της στο έργο θα είναι:

  • τον ορισμό του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • προτάσεις για περιπτώσεις που χρήζουν μελέτης ανάμεσα στους πελάτες της.
  • την επικύρωση των αποτελεσμάτων και των υπηρεσιών που εφαρμόστηκαν.
  • αξιολόγηση της χρησιμότητας στον συνήθη κύκλο εργασιών της.