ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΤΕΛΙΚΟΊ ΧΡΉΣΤΕΣ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Ινστιτούτο Σιτηρών)

Η ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ένας δημόσιος οργανισμός έρευνας στην Ελλάδα. Ασχολείται με την έρευνα στον τομέα του ρυζιού και στη γεωργία ακριβείας.

Η συνεισφορά του στο έργο περιλαμβάνει:

  • τον ορισμό του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • παροχή ιστορικά δεδομένων και των δεδομένα πεδίου
  • την παροχή πειραματικών αγρών
  • Την επικύρωση των αποτελεσμάτων και των υπηρεσιών που εφαρμόστηκαν.