ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΠΌΡΟΙ

Επικοινωνία και Πόροι

Events - 04/04/2017
(English) ERMES Final Meeting
WP 9: Service Demonstration   management, integration and communication   were very much appreciated by the reviewers, who underlined the s Read more
Events - 21/12/2016
(English) ERMES Open Day with Spanish end-users
The final Spanish ERMES Open Day was held in Sueca on 15/12/2016, and was dedicated to illustrating the main ERMES concepts, results and achievements concerning the Local Rice Service to current and potential end-users and general public. ... Read more
Events - 20/12/2016
Ημερίδα του προγράμματος ERMES
Η τελική ημερίδα του προγράμματος Ευρωπαϊκού ERMES πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 20/12/2016, όπου παρουσιάστηκαν τα κύρια αποτελέσματα και επιτεύγματα του προγράμματος σε εκδήλωση ανοιχτή στο ευρύ κοινό... Read more
Events - 19/12/2016
(English) ERMES open day with Italian local users
(English) The final ERMES Open Day was held in Mortara on 14/12/2016, and was dedicated to illustrating the main ERMES concepts, results and achievements concerning the Local Rice Service to current and potential end-users and general public. ... Read more
Events - 15/12/2016
(English) The final Greek Open Day is coming soon !
Events - 08/12/2016
(English) The final Italian Open Day is coming soon !
(English) The final ERMES Italian open day will be held in Mortara on 20/12/2016. The event will be dedicated to illustrate the main ERMES concepts and results to Italian farmers and  and current and potential end-users. The program of the event can be found in the attached pdf file . Read more
Events - 01/12/2016
(English) The final Spanish Open Day is coming soon !
(English) The final ERMES Spnaish open day will be held in Sueca on 15/12/2016. The event will be dedicated to illustrate the main ERMES concepts and results to Greek local and regional current and potential end-users. The program of the event can be found in the attached pdf file . Read more
Events - 17/11/2016
(English) ERMES products for precision agriculture in Italy: meeting with end-users
(English) A meeting between ERMES team and Italian farmers was held on 17th November 2016 on IREA’s premises. The End-users explained in detail which ERMES products they exploited during the 2016 rice season and how they were useful for them.In particular. ERMES constant pattern maps were used to guide the pre-sowing fertilization while the seasonal pattern maps were used to guide the top-dressing Nirogen fertilization (see below for an example). ... Read more
News - 02/11/2016
(English) ERMES Rice yield forecast bullettins published !
(English) In the framework of ERMES activities, the CASSANDRA Lab. of the University of Milano recently issued rice yield forecast bullettins at rice district level for the three ERMES European study areas. Copies of the bulletins can be found here: ... Read more
News - 25/10/2016
(English) ERMES services at work: monitoring the 2016 rice season
(English) After the 2014/2015 design and preliminary implementation phase, the different functionalities of the ERMES services were further operationalized and tested during the 2016 European rice growing season exploiting the full suite of ERMES products and services. ... Read more