ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ

ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

partners-auth

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ. ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο δασικής διαχείρισης και τηλεπισκόπισης είναι ένα από τα 18 εργαστήρια της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Ασχολείται με την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή διδασκαλία και δραστηριοποιείται στη έρευνα της χρήσης γης/κάλυψης χάρτη, διαχείρισης περιβαλλοντικών πόρων, των περιβαλλοντικών κινδύνων / αξιολόγηση των επιπτώσεων, την οικολογία τοπίου, αξιολόγηση υποβάθμισης γης, και την διαχείριση δασικών πυρκαγιών χρησιμοποιώντας την τηλεπισκόπιση, το GIS, και τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ERMES

Ηγείται του ΠΕ4 που είναι επιφορτισμένο με το Σχεδιασμό Υπηρεσιών μέσω της Ανάλυσης των Απαιτήσεων. Το ΑΠΘ συντονίζει τον καθορισμό των απαιτήσεων δεδομένων, την ενσωμάτωση των αρχείων δεδομένων ERMES και θα συνεισφέρει στον καθορισμό της αλυσίδας επεξεργασίας για τοπική χρήση. Το ΑΠΘ θα συντονίσει τις δραστηριότητες για δημιουργία (EO)-προϊόντων για τοπικές υπηρεσίες. Τέλος, το ΑΠΘ είναι επιφορτισμένο με την επίβλεψη της Ελληνικής μελέτης τόσο τοπικά όσο και σε επίπεδο περιοχής, συνεργαζόμενο με την για την απόκτηση δεδομένων πεδίου και για τον έλεγχο της υπηρεσίας.