ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ

CNR-IMAA ( ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ )

logo_imaa-300x137

Η δραστηριότητα έρευνας του CNR-IMAA (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ) έχει αφιερωθεί στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση παρατηρήσεων από τους δορυφόρους, από αέρος και από το έδαφος ‘’Τεχνολογιών Παρατήρησης της Γης’’, με σκοπό την μελέτη των περιβαλλοντικών και γεωφυσικών διαδικασιών. Αυτή η προσέγγιση από πολλές και διαφορετικές απόψεις έχει επιτρέψει την μελέτη περιβαλλοντικών και γεωφυσικών διαδικασιών με καινοτόμους τρόπους, ακολουθώντας τις οδηγίες του προγράμματος GMES/COPERNICUS με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε υψηλή θέση μέσα στην στρατηγική του GEOSS.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ERMES

Το CNR-IMAA θα καθοδηγεί τις δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την επικύρωση/παραγωγή μετεωρολογικών μεταβλητών, από δεδομένα τόσο επιτόπια όσο και από δορυφόρο MSG. Το CNR-IMAA θα συνεισφέρει σε δεδομένα HR (Sentinel 2) με επεξεργασία για τις τοπικές Ιταλικές μελέτες για την αναγνώριση περιοχών με καλλιέργειες ρυζιού και μεταβολές στα κενά των χωραφιών σε σχέση με τον αντίκτυπο στα φυτά του εδάφους και του καιρού.