ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Ινστιτούτο Σιτηρών)

logo_demeter-300x103

Το Ινστιτούτο σιτηρών ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ο κύριος φορέας που εξειδικεύεται στη έρευνα σιτηρών στην Ελλάδα. Έχει στην κατοχή του πειραματικούς σταθμούς σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας για την μελέτη των σιτηρών. Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν, την βελτίωση των πρακτικών καλλιέργειας και την ανάλυση της ποιότητας και της τεχνολογίας των σιτηρών.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ERMES

Το ΔΗΜΗΤΡΑ είναι χρήστης του ERMES όπως επίσης και συνεργάτης στην έρευνα. Το ΔΗΜΗΤΡΑ είναι υπεύθυνο για το ΠΕ3 ‘’Απαιτήσεις των χρηστών και αξιολόγηση των υπηρεσιών’’ και θα συνεισφέρει στα ‘’ αρχεία δεδομένων ERMES’’ δίνοντας υπάρχοντα δεδομένα εδάφους τόσο τοπικά όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, θα παρέχει δεδομένα για την βαθμονόμηση των μοντέλων και θα συνεισφέρει στους ελέγχους των υπηρεσιών (ΠΕ9) σε σχέση με την εμπορική εκμετάλλευση της υπηρεσίας. Επίσης, είναι υπεύθυνο για το ΠΕ11 αφιερωμένο σε ‘’ Διάχυση, εκμετάλλευση και προώθηση’’, ενώ είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί το δίκτυό του που έχει δημιουργήσει από χρόνια και σχετίζεται με την έρευνα του ρυζιού, ενώ έχει αναμιχθεί σε αρκετά προγράμματα Ε.Ε. που σχετίζονται με το ρύζι. Τέλος, το ΔΗΜΗΤΡΑ θα συντονίσει την συμμετοχή Ελλήνων τελικών χρηστών και θα καθορίσει επιπλέον τις τοπικές περιοχές μελέτης.