ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ

SARMAP

logo_sarmap

Η SARMAP είναι μία Ελβετική εταιρία που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1998 και είναι ενεργή από τότε στην ανάπτυξη αλγόριθμων και εφαρμογών για την δημιουργία προϊόντων τηλε-αισθητήρων βασισμένων σε οπτικά δεδομένα και δεδομένα από Συνθετικά Ραντάρ Κάμερας από το διάστημα και από αέρος. Προσφέρει μαθήματα και εργαστήρια όλων των επιπέδων για να επεκτείνει την κατανόηση της χρήσης δεδομένων τηλεπισκόπισης, προϊόντα, υπηρεσίες και επιδείξεις των οικονομικών και τεχνικών πλεονεκτημάτων αυτής της τεχνολογίας. Τα τελευταία 15 χρόνια η SARMAP έχει λάβει μέρος σε περίπου 80 προγράμματα: περίπου τα 2/3 σε ανάπτυξη αλγορίθμων/προϊόντων/υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Το υπόλοιπο 1/3 επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων λειτουργικών υπηρεσιών/προϊόντων βασισμένα σε τηλε-αισθητήρες για το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών Ρυζιού, Παγκόσμια Τράπεζα, Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης, Κέντρο Κοινής Έρευνας ΕΚ, Ινστιτούτο Διαστημικής Έρευνας Βραζιλίας, Συνεργασία Ανάπτυξης Γερμανίας και Ελβετίας, Ελβετική Προώθηση Καινοτομίας, και στον ιδιωτικό τομέα.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ERMES

Η SARMAP ηγείται του ΠΕ10 σε σχέση με τον καθορισμό της ανάλυση αγοράς, και την ανάπτυξη του επιχειρησιακού μοντέλου. Η SARMAP θα συντονίσει την δραστηριότητα σε σχέση με την ανάπτυξη της επεξεργασίας δεδομένων της αλυσίδας SAR . Επίσης θα συμμετέχει στις δραστηριότητες άλλων ΠΕ για να δημιουργήσει ΓΠ-προϊόντα από δεδομένα SAR για να κάνει ελέγχους σε επιλεγμένες μελέτες. Η SARMAP θα προωθήσει την υπηρεσία σε πιθανούς χρήστες στην Ασία και Αφρική.