ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ

UJI (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ)

partners-uji

ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΧΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ (UJI) GEOTEC

Το GEOTEC είναι μέλος του Ινστιτούτου Νέων Τεχνολογιών Εικόνας (ΙΝΙΤ), Πανεπιστημίου το Καστεγιόν (UJI). Το ΙΝΙΤ προσφέρει εξελιγμένες υπηρεσίες σε 3D διαδραστική προβολή, επεξεργασία γεωχωρητικων πληροφοριών, και εικονικής πραγματικότητας. Η έρευνα του GEOTEC επικεντρώνεται σε ενσωματωμένα έξυπνα συστήματα και υποδομές χωρητικών δεδομένων όπως: διανεμημένη επεξεργασία, υπηρεσίες διαδικτύου, αυτόματη δημιουργία μετα-δεδομένων, ανάκληση δεδομένων από πολλαπλές πηγές, ενσωμάτωση δεδομένων αισθητήρων, απεικόνιση και εφαρμογές έξυπνων κινητών.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ERMES

Το GEOTEC ηγείται του ΠΕ7 που είναι αφιερωμένο σε δραστηριότητες ICT για να σχεδιάσει την υποδομή Χωρητικών Δεδομένων του ERMES (SDI), να δημιουργήσει το GEOPORTAL, και την δημιουργία έξυπνης εφαρμογής για την συμμετοχή του χρήστη. Το UJI συμμετέχει στον καθορισμό των απαιτήσεων υπηρεσιών, και συντονίζει τον σχεδιασμό τους. Το Κέντρο συνεισφέρει στην τεχνολογική και επιστημονική επικύρωση των υπηρεσιών, αξιολόγηση χρήστη και εκτίμηση ικανοποίησης, και στον καθορισμό της τεχνολογικής βιωσιμότητας της υπηρεσίας (ΠΕ10).