ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ

UMIL (Πανεπιστημιο του MIλANOυ)

UNIMI - marchio - 2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ (UMIL) ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΔΑΦΟΣ, ΑΓΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ομάδα συστημάτων καλλιέργειας του Πανεπιστημίου του Μιλάνου (UMIL) είναι ενεργή στην ανάπτυξη μοντέλων εξομοίωσης για την ανάλυση, τον έλεγχο και τη διαχείριση συστημάτων καλλιέργειας. Το UMIL έχει εμπειρία στην ανάπτυξη εξελιγμένων τεχνικών για τον έλεγχο της καλλιέργειας και την πρόβλεψη της σοδειάς. Το τμήμα συντονίζει την ανάπτυξη του μοντέλου ρυζιού WARM.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ERMES

Το UMIL θα ηγηθεί του ΠΕ6 και θα συντονίσει την ταυτοποίηση των Απαιτήσεων του Μοντέλου. Το UMIL θα συμμετέχει επίσης σε άλλα ΠΕ για να διευκολύνει τον ορισμό απαιτήσεων χρήστη, και τον σχεδιασμό των υπηρεσιών. Χάρη στην γνώση του για τα συστήματα σοδειάς του ρυζιού, θα συλλέγει δεδομένα αγρού σε τοπικό επίπεδο στην Ιταλική μελέτη, και θα συμβάλλει στην αξιολόγηση της έξυπνης εφαρμογής.