ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΣΎΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Προϊόντα

Το πρόγραμμα ERMES θα δημιουργήσει δύο βασικά είδη χωρικών προϊόντων που θα εξειδικεύονται στην καλλιέργεια του ρυζιού:

1) Τα προϊόντα ERMES από την Γεωσκόπηση και από την επίγεια επεξεργασία δεδομένων.

2) Πληροφορίες του προγράμματος ERMES από την ενσωμάτωση της μοντελοποίησης των καλλιεργειών και των προϊόντων τηλεπισκόπισης.

In this Figure you find a sketch of the data information flow in ERMES is shown. EO data are processed together with in field observation or measurements to produce ERMES Products. These maps are then used as input for crop modeling to generate ERMES information.

In this Figure you find a sketch of the data information flow in ERMES is shown. EO data are processed together with in field observation or measurements to produce ERMES Products. These maps are then used as input for crop modeling to generate ERMES information.

Το σχήμα δείχνει ένα διάγραμμα ροής των πληροφοριών του προγράμματος ERMES: Δεδομένα γεωσκόπησης υποβάλλονται σε επεξεργασία μαζί με τις παρατηρήσεις από το πεδίο για την παραγωγή των προϊόντων του. Οι χάρτες που θα παράγονται στη συνέχεια χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την μοντελοποίηση των καλλιεργειών για τη δημιουργία των πληροφοριών ERMES.

Προϊόντα ERMES

Τα προϊόντα αυτά, είναι οι προστιθέμενης αξίας γεω-πληροφορίες που παράγονται από την επεξεργασία των δεδομένων γεωσκόπησης μαζί με δεδομένα από το πεδίο παρατήρησης. Οι χάρτες που δημιουργούνται είναι προσαρμοσμένα προϊόντα (π.χ. χάρτες του δείκτη φυλλικής επιφάνειας) για να χρησιμοποιηθούν είτε ως πρότυπο θρέψης ή/και ωρίμανσης της καλλιέργειας είτε για να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες (π.χ. εκτίμηση της ημερομηνίας σποράς με βάση το φαινότυπο) για να αναλυθούν από έμπειρους χρήστες για λόγους παρακολούθησης της πορείας ανάπτυξης των καλλιεργειών.

Πληροφορίες ERMES

Τα προϊόντα αυτά είναι υψηλότερου επιπέδου γεω-πληροφορίες που παράγονται από την ενοποίηση των προϊόντων ERMES με την μοντελοποίηση των καλλιεργειών για την παροχή στους τελικούς χρήστες χρήσιμων πληροφοριών στο σύστημα ροής των εργασιών διαχείρισης της καλλιέργειας (π.χ. χάρτες προειδοποίησης σε περίπτωση κινδύνου εξάπλωσης των φυτοφαρμάκων, πρότυπα απόδοσης για τον προγραμματισμό της λίπανσης).

Τα προϊόντα αυτά θα διανέμονται σε Τοπικούς και Περιφερειακούς χρήστες στο πλαίσιο των δύο διαδικτυακών υπηρεσιών: Τοπική Υπηρεσία Ρυζιού και Περιφερειακή Υπηρεσία Ρυζιού.