ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΔΡΆΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΎΓΜΑΤΑ

2016 – Χαρτογράφηση ρυζιού στην Ευρώπη: Αποτελέσματα ERMES

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERMES 2016, δημιουργήθηκαν χάρτες κατανομής ρυζιού  υψηλής ανάλυσης (20μ) στις περιφερειακές περιοχές μελέτης της Ελλάδας, Ισπανίας, και Ιταλίας. Αυτό επιτευχθεί, είτε χρησιμοποιώντας εικόνες  ρανταρ Sentinel-1 είτε δορυφορικές εικόνες Sentinel-2 και Landsat-8 OLI.

Η ανάλυση των φασματικών υπογραφών από τα πεδία μελέτης μας επέτρεψαν να αναπτύξουμε χάρτες με μεγάλη ακρίβεια, δίνοντας έμφαση στην έκταση και την κατανομή των καλλιεργειών του ρυζιού.

esmap

ERMES Spanish 2016 rice map

grmap

ERMES Greek 2016 rice map

itmap

ERMES 2016 Italian rice map