ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΡΟΒΟΛΉ

ΠΑΡΑΔΟΤΈΑ

ΠΕ6 – Γεω-πληροφορίες από μοντέλα καλλιεργειών και αφομοίωση παρατηρήσεων εδάφους

04/05/2015
Deliverable 6.9 – Tool to assimilate EO information in WARM v0
Authors: Gilardelli C. (UMIL), Stella T. (UMIL), Bregaglio S. (UMIL), Confalonieri R. (UMIL)
Task 6.3: EO data assimilation. This deliverable refers to the tool used for exogenous data assimilation within the ERMES-WARM modeling solutions. Since the deliverable corresponds to a software component (UNIMI.Forcing), this document only provides basic information related with (i) where to find online documentations of algorithms and code, and (ii) where the completed component software development kit (SDK) can be downloaded.
28/04/2015
DELIVERABLE 6.11 – Report on Tool to assimilate EO information in WARM v0
Authors: Gilardelli C. (UMIL), Stella T. (UMIL), Bregaglio S. (UMIL), Confalonieri R. (UMIL)
Task 6.3: EO data assimilation.
 
1
2