ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΠΌΡΟΙ

ΠΌΡΟΙ

Πόροι

Events - 04/04/2017
(English) ERMES Final Meeting
WP 9: Service Demonstration   management, integration and communication   were very much appreciated by the reviewers, who underlined the s Read more
Events - 21/12/2016
(English) ERMES Open Day with Spanish end-users
The final Spanish ERMES Open Day was held in Sueca on 15/12/2016, and was dedicated to illustrating the main ERMES concepts, results and achievements concerning the Local Rice Service to current and potential end-users and general public. ... Read more
Events - 20/12/2016
Ημερίδα του προγράμματος ERMES
Η τελική ημερίδα του προγράμματος Ευρωπαϊκού ERMES πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 20/12/2016, όπου παρουσιάστηκαν τα κύρια αποτελέσματα και επιτεύγματα του προγράμματος σε εκδήλωση ανοιχτή στο ευρύ κοινό... Read more
Events - 19/12/2016
(English) ERMES open day with Italian local users
(English) The final ERMES Open Day was held in Mortara on 14/12/2016, and was dedicated to illustrating the main ERMES concepts, results and achievements concerning the Local Rice Service to current and potential end-users and general public. ... Read more
Events - 15/12/2016
(English) The final Greek Open Day is coming soon !
Events - 08/12/2016
(English) The final Italian Open Day is coming soon !
(English) The final ERMES Italian open day will be held in Mortara on 20/12/2016. The event will be dedicated to illustrate the main ERMES concepts and results to Italian farmers and  and current and potential end-users. The program of the event can be found in the attached pdf file . Read more
Events - 01/12/2016
(English) The final Spanish Open Day is coming soon !
(English) The final ERMES Spnaish open day will be held in Sueca on 15/12/2016. The event will be dedicated to illustrate the main ERMES concepts and results to Greek local and regional current and potential end-users. The program of the event can be found in the attached pdf file . Read more
Events - 17/11/2016
(English) ERMES products for precision agriculture in Italy: meeting with end-users
(English) A meeting between ERMES team and Italian farmers was held on 17th November 2016 on IREA’s premises. The End-users explained in detail which ERMES products they exploited during the 2016 rice season and how they were useful for them.In particular. ERMES constant pattern maps were used to guide the pre-sowing fertilization while the seasonal pattern maps were used to guide the top-dressing Nirogen fertilization (see below for an example). ... Read more
Events - 10/05/2016
ERMES presented at ESA Living Planet Symposium in Prague
On 10/05/2016, ERMES partners presented activities of the project in the framework of the ESA Living Planet Symposium in Prague (http://lps16.esa.int/index.php). Two posters and an oral presentation were presented by IREA and SARMAP researchers. Copies of the posters can be found HERE Read more
Events - 11/03/2016
ERMES 2nd annual meeting is coming
The second ERMES annual meeting is scheduled for 21-23 March 2016 and will take place in Thessaloniki (Greece). ERMES partners from Italy, Greece, Spain and Switzerland will take part in it... Read more