ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΤΕΛΙΚΟΊ ΧΡΉΣΤΕΣ

Γενική Διεύθυνση της Περιφέρεια της Λομβαρδίας

Η περιφέρεια της Λομβαρδίας είναι αντιπρόεδρος του δικτύου Νηρέα και προωθεί τα θέματα της μέσω των τεχνολογιών RCO GMES. Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της περιφέρειας Λομβαρδίας υποστηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική Agro και προωθεί την αειφόρο αγροτική παραγωγή. Ενδιαφέρεται για την υποστήριξη της παρακολούθησης των καλλιεργειών και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Η συνεισφορά της στο έργο θα είναι η εξής:

  • ορισμός των απαιτήσεων παροχής υπηρεσιών
  • προσδιορισμός των τοπικών μελετών σε καλλιέργεια ρυζιού
  • επικύρωση των αποτελεσμάτων και υλοποίηση των υπηρεσιών του έργου
  • αξιολόγηση της χρησιμότητας και της βιωσιμότητας των υπηρεσιών ERMES στην περιφέρεια Λομβαρδίας