ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΤΕΛΙΚΟΊ ΧΡΉΣΤΕΣ

Αφοί Κανάνα ΕΠΕ

Η Αφοί Κανάκας ΕΠΕ είναι μία εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Ενδιαφέρεται για την ελληνική περιφερική εκτίμηση απόδοσης.

Η συμβολή της στο έργο περιλαμβάνει:

  • τον ορισμό του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • προτάσεις για περιπτώσεις που χρήζουν μελέτης ανάμεσα στους πελάτες της.
  • την επικύρωση των αποτελεσμάτων και των υπηρεσιών που εφαρμόστηκαν.
  • Αξιολόγηση της χρησιμότητας των υπηρεσιών.