ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ERMES

ΤΕΛΙΚΟΊ ΧΡΉΣΤΕΣ

Ρυθμιστικό Συμβούλιο της Ονομασίας Προέλευσης της Βαλένστια (C.R.D.O.)

Το C.R.D.O. στην Ισπανία είναι μια ιδιωτική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι επιφορτισμένη με την προώθηση της παραγωγής ρυζιού για λογαριασμό πολλών ιδρυμάτων (Ισπανική Περιφερειακή Κυβέρνηση, η Generalitat Valenciana). Περιλαμβάνει περίπου 4.000 αγρότες και συγκεντρώνει το 70% της ισπανικής παραγωγής ρυζιού.

Ενδιαφέρεται για μια επιχειρησιακά προσαρμοσμένη υπηρεσία πληροφοριών γεωργίας για να υποστηρίξει την καλλιέργεια του ρυζιού και για έξυπνα εργαλεία για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του τομέα.

Η συμβολή της στο έργο περιλαμβάνει:

  • παροχή εξειδικευμένης τοπικής γνώσης για τις εργασίες πεδίου στην πιλοτική περιοχή μελέτης Βαλένθια
  • δοκιμή της έξυπνης εφαρμογής της υπηρεσίας και
  • αξιολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών ERMES και παροχή πληροφοριών (feedback) σχετικά με την ικανοποίηση των χρηστών.